EXETER Devon England

Gramps ID P0717

References

  1. Durdan, Richard [371646158]
  2. Orton, James Thomas [I0506]
  3. Palmer, Alfred Thomas [I1169]
  4. Westcombe, Agnes [381899403]